Urszula Jabłońska, sekretarz gminy Łapy znalazła się w gronie 10 kandydatów do tytułu Eurolidera 2010. Już można na nią głosować.

25 stycznia 2010 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło drugą edycję Konkursu

o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego EUROLIDER 2010. Kandydatów można było

zgłaszać do 5 marca 2010. Konkurs został zorganizowany z myślą o osobach, które sięgają po Fundusze Europejskie i z ich pomocą zmieniają otaczającą rzeczywistość. Osobach, które poza tym, że dostrzegają w swojej miejscowości problemy, potrafią je rozwiązywać.


Kapituła Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego Eurolider 2010 nominowała do Nagrody dziesięcioro kandydatów. Z tego grona trzem osobom zostanie przyznany tytuł Eurolidera 2010. Ponadto, w głosowaniu internetowym, spośród osób Nominowanych, zostanie wyłoniony Eurolider Internautów www.eurolider.gov.pl.

Trwać ono będzie do 16 czerwca br. Osoba, która uzyska największą liczbę głosów otrzyma specjalną nagrodę Internautów, swego rodzaju nagrodę publiczności, świadczącą o uznaniu dla jej działań na rzecz lokalnej społeczności i wykorzystania unijnych funduszy.

Informacja o tym, kto otrzymał największą liczbę głosów oraz komu Kapituła konkursu

przyznała tytuł Eurolidera 2010 zostanie ogłoszona podczas III Forum Funduszy Europejskich w Warszawie, które odbędzie się w dniach 1-2 października 2010 r. Laureaci konkursu otrzymają dyplom oraz nagrodę w postaci udziału w wybranym przez siebie szkoleniu z zakresu Funduszy Europejskich.

Urszula Jabłońska, sekretarz gminy Łapy 

koordynowała i nadal koordynuje prace przy realizacji dwunastu projektów realizowanych przy wsparciu z Funduszy Europejskich. Są to między innymi projekty szkoleniowe, działania podnoszące jakość oświaty i promujące lokalne produkty oraz przedsięwzięcia polegające na przebudowie dróg gminnych i powiatowych. Większość z nich została zrealizowana w ramach Programu Kapitał Ludzki na terenie Gminy Łapy. 

 

Korzyści z projektów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich, pozyskanych dzięki pracy i zaangażowaniu Kandydatki, występują głównie w obszarze infrastruktury oraz w obszarze społecznym. Dzięki remontom dróg i świetlic znacząco poprawiła się jakość życia mieszkańców. Istotną korzyścią jest również zwiększone zainteresowanie społeczności lokalnej edukacją, kształceniem ustawicznym oraz poprawa integracji wewnętrznej.