NASZE
  GALERIE

  Białystok się buduje

  Rozwiń
  REGULAMIN PLEBISCYTU "WYKŁADOWCA ROKU 2010"

  REGULAMIN PLEBISCYTU "WYKŁADOWCA ROKU 2010"

  Zdjęcie autora materiału

  Kurier Poranny

  I. Organizator plebiscytu "Wykładowca Roku 2010"
  Organizatorem plebiscytu są Media Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000052204, o kapitale zakładowym w wysokości 42.977.500,00 PLN, NIP 897-10-10-229, REGON 930701694, oddział w Białymstoku, ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok (dalej: Organizator).

  II. Czas trwania plebiscytu
  Etap zgłaszania kandydatur do plebiscytu rozpoczyna się 5 listopada 2010 r. i trwa do 17 listopada 2010 r.
  Etap głosowania rozpoczyna się 26 listopada 2010 r. i trwa do 15 grudnia 2010 r. do godz. 23.59.

  III. Dane osobowe
  Uczestnicy plebiscytu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem plebiscytu "Wykładowca Roku 2010" przez Organizatora (administrator danych osobowych) w celach marketingowych oraz na przekazywanie tych danych do Pro Media Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Powstańców Śl. 9 oraz spółek powiązanych kapitałowo z administratorem danych osobowych. Dane osobowe uczestników plebiscytu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

  IV. Warunki uczestnictwa w plebiscycie
  1. Etap zgłaszania
  1.1. Zgłaszanie kandydatów do plebiscytu "Wykładowca Roku 2010" (gdzie Wykładowca rozumiany jest jako nauczyciel akademicki odpowiednio ze stopniami: mgr, dr, dr hab., prof. dr hab.-dalej "Wykładowca") odbywa się poprzez wysłanie pod numer podany na łamach Gazety lub na witrynie portalu www.poranny.pl wiadomości SMS (dalej "SMS"), w treści której należy wpisać podane na łamach Gazety oraz na witrynie portalu www.poranny.pl słowo kluczowe. Zgłoszenie, które nie zawiera poprawnie wpisanego słowa kluczowego jest nieważne. Wielkość liter wpisywanych w treści SMS-a nie ma znaczenia.
  1.2. Zgłaszanie kandydatów do Plebiscytu odbywa się poprzez wysłanie na adres skrzynki elektronicznej podanej na łamach Gazety lub na witrynie portalu www.poranny.pl wiadomości e-mail, w treści której należy wpisać podane na łamach Gazety lub na witrynie portalu www.poranny.pl słowo kluczowe. Zgłoszenie, które nie zawiera poprawnie wpisanego słowa kluczowego jest nieważne.
  1.3. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS w przypadku etapu zgłoszeniowego to 1,22 z VAT (w tym 22% VAT). Jego cena jest niezależna od operatora sieci telefonii komórkowej.
  1.4. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Uczestnictwo w Konkursie jest możliwe za pośrednictwem sieci polskich operatorów telefonii komórkowej: ERA, PLUS GSM, Orange, PLAY. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w Konkursie.
  1.5. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru wiadomości SMS, mierzony według zegara Gazety. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w Konkursie.
  2. Etap głosowania
  1.1. Głosowanie na kandydatów zgłoszonych do Plebiscytu odbywa się poprzez wysłanie pod numer podany na łamach Gazety lub na witrynie portalu www.poranny.pl wiadomości SMS, w treści której należy wpisać podane na łamach Gazety oraz na witrynie portalu www.poranny.pl słowo kluczowe. Zgłoszenie, które nie zawiera poprawnie wpisanego słowa kluczowego oraz poprawnego numeru produktu jest nieważne. Wielkość liter wpisywanych w treści
  SMS-a nie ma znaczenia.
  1.2. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS w przypadku etapu głosowania to 2,44 z VAT (w tym 22% VAT). Jego cena jest niezależna od operatora sieci telefonii komórkowej.
  1.3. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Uczestnictwo w Konkursie jest możliwe za pośrednictwem sieci polskich operatorów telefonii komórkowej: ERA, PLUS GSM, Orange, PLAY. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w Konkursie.
  1.4. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru wiadomości SMS, mierzony według zegara Gazety. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w Konkursie.

  V. Przebieg plebiscytu
  1. Tytuł "Wykładowca Roku 2010" otrzyma ten Wykładowca, który w głosowaniu Uczestników SMS-owego plebiscytu otrzyma największą liczbę głosów.
  2. Lista wykładowców pretendujących do tytułu "Wykładowca Roku 2010" zostanie ułożona przez redakcję Kuriera Porannego na podstawie przesłanych zgłoszeń i po raz pierwszy, wraz z listą kodów przypisanych do każdej z kandydatów zostanie opublikowana w Gazecie 26 listopada 2010 r. Sylwetki i lista kandydatów zostanie także umieszczona na portalu www.poranny.pl w serwisie specjalnym "Wykładowca Roku 2010".
  3. Każdy z prezentowanych na liście w kolejności alfabetycznej wykładowców posiada przypisany do siebie numer. Aby zgłoszenie było prawidłowe należy wpisać w treści SMS-a prefiks: wykladowca.xx, gdzie w miejsce "x" należy wstawić numer przypisany do wybranego wykładowcy. SMS należy wysłać na numer 72466.
  4. Użytkownicy w trakcie trwania plebiscytu mają prawo do wysłania dowolnej liczby zgłoszeń na dowolną liczbę wykładowców.

  VI. Zasady nagradzania
  1. Nagrodę w postaci wycieczki oraz pamiątkowy dyplom i tytuł "Wykładowca Roku 2010" otrzyma ten Wykładowca, który zdobędzie największą ilość głosów w postaci nadesłanych wiadomości SMS. W przypadku równej ilości głosów tytuł przypadnie jednocześnie tym Wykładowcom, którzy taką równą ilość głosów otrzymają.
  2. Nagrody rzeczowe otrzymają głosujący w Plebiscycie, którzy zostaną wylosowani przez wewnętrzną platformę SMS należącą do Media Regionalne Sp. z o.o. Wśród nagród rzeczowych Organizator przewiduje:
  - 3 x laptop Acer NTBTM57422
  - 1 x wieża Samsung MMC 330
  - 20 x USB Kingston 4GB DATA TRAVELES DT101 GEN 2 (CYAN)
  - 5 x czajnik TEFAL KO2991
  - 3 x opiekacz Mulinex SM1540
  - 6 x aparat fotograficzny Panasonic DMC-FS10EP

  VII. Ogłoszenie wyników
  Oficjalne wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone w piątek, 17 grudnia 2010 r. na łamach Kuriera Porannego.

  VIII. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom plebiscytu do wglądu w siedzibie redakcji Gazety oraz na stronie internetowej www.poranny.pl.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.
  3. Zgłaszając udział w plebiscycie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.
  4. Zgłaszając się do plebiscytu "Wykładowca Roku 2010" Uczestnik zamawia wiadomości SMS-owe o akcjach z wykorzystaniem usług Premium - konkursach, sondażach itp. organizowanych przez Media Regionalne Sp. z o.o. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z zamówienia wymienionych wyżej wiadomości wysyłając pisemną prośbę na adres Organizatora.
  5. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia plebiscytu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następujące zdarzenia: udział w plebiscycie przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego, problemy w funkcjonowaniu plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej, udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane, przerwy w funkcjonowaniu plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora.
  7. Gazeta nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń telefonicznych oraz dostarczenie wiadomości SMS. Jakiekolwiek roszczenia uczestników z tego tytułu są wyłączone.
  8. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Serwisu. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.  Czytaj e-wydanie »

  Czytaj także

   Komentarze

   Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej

   Najczęściej czytane

   Poranny.pl poleca

   Wideo

   Gry On Line - Zagraj Reklama