NASZE
  GALERIE

  Białystok się buduje

  Rozwiń
  Podajemy kolejne etapy: co należy zrobić przed uzyskaniem...

  Podajemy kolejne etapy: co należy zrobić przed uzyskaniem pozwolenia na budowę

  (ab)

  Kurier Poranny

  Aktualizacja:

  Kurier Poranny

  Budowy domu nie da się szybko rozpocząć. Wcześniej trzeba zdobyć wiele dokumentów, odwiedzić sporo instytucji i odczekać do wyznaczonych przepisami terminów.
  Uzyskane pozwolenie na budowę jest ważne przez dwa lata od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

  Uzyskane pozwolenie na budowę jest ważne przez dwa lata od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. ©Fot. Archiwum

  Podajemy krok po kroku kolejne etapy, jakie trzeba przejść, zanim zaczniemy budować dom.


  Plan miejscowy

  Pójdź do właściwego wydziału architektury urzędu miasta, gminy, dzielnicy lub starostwa powiatowego i sprawdź czy działkę, na której zamierzasz budować dom, obejmuje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

  Jeśli tak - złóż wniosek o wypis i wyrys z planu.


  Decyzja o warunkach zabudowy

  Jeśli dla wybranego terenu nie ma uchwalonego aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, gmina może określić warunki zabudowy w drodze decyzji.


  Zgromadź załączniki:

  - wyrys z mapy ewidencyjnej gruntu obejmujący teren, którego dotyczy i najbliższe otoczenie,

  - wypis z rejestru gruntów dla działki własnej i sąsiednich.


  Złóż wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

  Dane podawane we wniosku mają charakter orientacyjny. Na tym etapie nie musisz mieć wybranego konkretnego projektu, ale warto już sprecyzować swoje oczekiwania.

  Uzupełnienie wniosku ułatwi katalog "Pogodny Dom" i "Domy w stylu". Każdy projekt w katalogu jest dokładnie opisany.


  Jednocześnie trzeba wystąpić z wnioskami o wydanie warunków technicznych dostawy mediów:

  -gazu - w zakładzie gazowniczym,

  - energii elektrycznej - we właściwym zakładzie energetycznym,

  - wody i odbioru ścieków - we właściwym zakładzie wodociągów i kanalizacji.


  Trzeba też pójść do uprawnionego geodety, który sporządzi mapę działki w skali 1:500 przeznaczoną do celów projektowych.


  Zamówienie projektu

  Po otrzymaniu decyzji o warunkach zabudowy lub wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, trzeba zamówić projekt.

  Może być gotowy lub robiony na indywidualne zamówienie.

  Warto też zamówić kosztorys. Cena pełnego kosztorysu inwestorskiego, to znikomy procent kosztów budowy domu, a pozwoli racjonalnie przewidzieć i zorganizować wydatki.


  Adaptacja projektu

  Wybierz uprawnionego architekta, który wykona adaptację projektu gotowego i sporządzi projekt zagospodarowania działki.


  Architekt dostosuje projekt do:

  - wymogów decyzji o warunkach zabudowy lub planu miejscowego,

  - warunków miejscowych (w tym strefy obciążenia śniegiem i wiatrem oraz warunków gruntowo-wodnych - zleci wykonanie opinii geologicznej, jeśli będzie niezbędna),

  - do indywidualnych potrzeb - naniesie zmiany w projekcie gotowym na podstawie pisemnej zgody autora projektu,

  - dołączy oświadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.


  Architekt adaptujący, wykonując projekt zagospodarowania działki lub terenu:

  - naniesie obrys projektowanego domu, przyłącza instalacyjne i bilans terenu na mapę sytuacyjno-wysokościową,

  - zaprojektuje wjazd na działkę i w razie konieczności uzgodni go we właściwym urzędzie,


  Zaadaptowany projekt architektoniczno-budowlany i projekt zagospodarowania działki stanowią projekt budowlany.


  Pozwolenie na budowę

  Teraz trzeba wypełnić wniosek o pozwolenie na budowę. Osobiście lub za pośrednictwem architekta adaptującego składamy go w urzędzie miejskim lub starostwie powiatowym.

  Pozwolenie na budowę urząd powinien wydać w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. W sytuacjach skomplikowanych może wydłużyć termin do 65 dni. Jeśli żadna ze stron nie odwoła się, decyzja o pozwoleniu na budowę stanie się ostateczna po 14 dniach od jej doręczenia.

  Uzyskane pozwolenie na budowę jest ważne przez dwa lata od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

  Na siedem dni przed planowanym terminem rozpoczęcia budowy trzeba zawiadomić o tym urząd, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem.


  Do zawiadomienia trzeba dołączyć:

  - oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową,

  - informację zawierającą dane z ogłoszenia, jakie kierownik budowy umieści na budowie, dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.


  W urzędzie, który wydał pozwolenie na budowę, trzeba odebrać dziennik budowy.

  W zatwierdzonym projekcie budowlanym można wprowadzić zmiany.

  Wprowadzenie istotnych zmian w zatwierdzonym projekcie budowlanym jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

  Czytaj także

   Komentarze

   Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej

   Najczęściej czytane

   Poranny.pl poleca

   Wideo

   Gry On Line - Zagraj Reklama