Jesteś tu: Strona główna Prenumerata Artykuł

Zostań Prenumeratorem i wygraj supernagrody!

Dodano: 11 grudnia 2013, 21:18

Nagrodami w konkursie są: telewizor Philips 32'' (1 sztuka), 24 elementowy zestaw sztućców firmy Gerlach  (1 sztuka), ciśnieniowy ekspres do kawy marki Zelmer (1 sztuka), perfumy damskie Calvin Klein Contradiction (2 sztuki) i perfumy męskie Calvin Klein Contradiction (2 sztuki), zestaw srebrnej biżuterii W. Kruk (3 sztuki), zestaw 4 filiżanek ze spodeczkami (10 sztuk).

Nagrodami w konkursie są: telewizor Philips 32'' (1 sztuka), 24 elementowy zestaw sztućców firmy Gerlach (1 sztuka), ciśnieniowy ekspres do kawy marki Zelmer (1 sztuka), perfumy damskie Calvin Klein Contradiction (2 sztuki) i perfumy męskie Calvin Klein Contradiction (2 sztuki), zestaw srebrnej biżuterii W. Kruk (3 sztuki), zestaw 4 filiżanek ze spodeczkami (10 sztuk).

Wykup prenumeratę Kuriera Porannego na styczeń i weź udział w prostym konkursie. Możesz wygrać jedną z 20 nagród.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

1. Zaprenumerować papierowe wydanie Kuriera Porannego na styczeń 2014 roku
Prenumeratę pocztową można zamówić do 19 grudnia, a prenumeratę poranną – do 30 grudnia 2013 roku. O sposobach zamówienia prenumeraty dowiesz się tutaj.

2. Wykonać zadanie konkursowe
Zadanie konkursowe opublikowane zostanie na łamach styczniowego miesięcznika dla Prenumeratorów "Życie w obrazkach” i polegać będzie na jak najciekawszym dokończeniu zdania: "Kurier Poranny to dla mnie…....”

3. Wypełnić i wyciąć kupon konkursowy
Kupon konkursowy opublikowany zostanie na łamach styczniowego miesięcznika dla Prenumeratorów "Życie w obrazkach”.

4. Kupon konkursowy wraz z wykonanym zadaniem przesłać do redakcji dziennika
Kupon konkursowy i wykonane zadanie powinny być dostarczone pocztą tradycyjną lub osobiście na adres redakcji gazety, ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok, do 31 stycznia 2014 roku do godziny 17.00, w kopercie, z dopiskiem – Konkurs noworoczny dla Prenumeratorów.

Informacje na temat konkursu pod nr telefonu: 85 74 89 500

Regulamin konkursu

ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem noworocznego konkursu dla Prenumeratorów Kuriera Porannego jest firma Media Regionalne Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, Oddział w Białymstoku, ul. św. Mikołaja 1.
2. Konkurs ogłoszony zostaje na łamach Kuriera Porannego 12 grudnia 2013 roku.

ZASADY KONKURSU
3. Aby wziąć udział w konkursie należy:
a. zaprenumerować papierowe wydanie Kuriera Porannego na styczeń 2014 roku oraz
b. wykonać zadanie konkursowe oraz
c. wypełnić i wyciąć kupon konkursowy oraz
d. kupon konkursowy wraz z wykonanym zadaniem przesłać do redakcji dziennika.

4. Prenumeratę pocztową Kuriera Porannego można zamówić do 19 grudnia, a prenumeratę poranną – do 30 grudnia 2013r.

5. Zadanie konkursowe opublikowane zostanie wraz z kuponem konkursowym na łamach styczniowego miesięcznika dla Prenumeratorów "Życie w obrazkach” i polegać będzie na jak najciekawszym dokończeniu zdania: "Kurier Poranny to dla mnie…....”

6. Kupon konkursowy i wykonane zadanie powinny być dostarczone pocztą tradycyjną lub osobiście na adres redakcji gazety, ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok, do 31 stycznia 2014 roku do godziny 17.00, w kopercie, z dopiskiem – Konkurs noworoczny dla Prenumeratorów.

7. Osoba, która zostanie laureatem konkursu zobowiązana będzie do okazania dowodu zakupu prenumeraty. Jego brak wykluczać będzie możliwość wydania nagrody.

NAGRODY
8. Nagrodami w konkursie są:
a. Nagroda za I miejsce: telewizor Philips 32'' – 1 sztuka
b. Nagroda za II miejsce: 24 elementowy zestaw sztućców firmy Gerlach – 1 sztuka
c. Nagroda za III miejsce: ciśnieniowy ekspres do kawy marki Zelmer - 1 sztuka
d. Nagroda specjalna: perfumy damskie Calvin Klein Contradiction – 2 sztuki i perfumy męskie Calvin Klein Contradiction – 2 sztuki
e. Nagroda wyróżnienie: zestaw srebrnej biżuterii W. Kruk (zawieszka + kolczyki) – 3 sztuki
f. Nagroda Kuriera Porannego: zestaw 4 filiżanek ze spodeczkami – 10 sztuk

9. Laureat nagrody I miejsca zobowiązany będzie do odprowadzenia podatku w wysokości 10% wartości nagrody (999 zł brutto), czyli 100 zł brutto.

WYŁANIANIE LAUREATÓW
10. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń konkursowych, komisja złożona z przedstawicieli działu marketingu i dystrybucji, wyłoni 3 najlepsze, które nagrodzi kolejno nagrodą I, II i III miejsca, następnie 4, które nagrodzi nagrodą specjalną, 3, które nagrodzi nagrodą - wyróżnieniem i 10, którym przyzna nagrodę Kuriera Porannego.
11. Wybór komisji jest ostateczny.

OGŁASZANIE WYNIKÓW I ODBIÓR NAGRÓD
12. Lista laureatów ukaże się w lutowym dodatku dla Prenumeratorów – "Życie w obrazkach”.
13. Nagrody należy odbierać w Biurze Obsługi Klienta, ul. św. Mikołaja 1, Białystok, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-16.30, od dnia opublikowania laureatów na łamach dodatku do 28 lutego 2014 roku. Nagrody I, II i III miejsca należy odbierać osobiście. Nieodebranie nagród I, II i III miejsca w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Laureata. W takim przypadku nagroda przechodzi na rzecz Organizatora, a Laureat traci prawo do nagrody.
14. Nagrodzonym nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą).
15. Przy odbiorze nagrody należy przedstawić dokument tożsamości oraz dowód zakupu prenumeraty, o którym mowa w punkcie 7. Nagrodę może odebrać również pełnomocnik nagrodzonego, jednak musi przedstawić dokument tożsamości oraz pełnomocnictwo z podpisem nagrodzonego.

DANE OSOBOWE
16. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest spółka Media Regionalne Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
17. Uczestnicy konkursu, poprzez podpisanie stosownego oświadczenia, wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, zgodnie z regulaminem oraz z zachowaniem zasad określonych w ustawie, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i wizerunku na łamach "Kuriera Porannego”, dodatków do tej gazet oraz na stronach internetowych serwisu www.poranny.pl Wyrażenie takiej zgody nie uprawnia do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub brak jednoznacznej zgody uczestnika na przetwarzanie danych osobowych określonych jako wymagane do przeprowadzenia konkursu, uniemożliwia udział w konkursie.
18. Na podstawie art. 23 ust.1 pkt 5 w związku z art. 23 ust.4 pkt 1 ustawy, administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody dane osobowe uczestnika mogą być także użyte w celach marketingowych produktów i usług kontrahentów spółki. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie jest obowiązkowa i jej brak nie wyklucza udziału uczestnika w konkursie.
19. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Uczestnik ma prawo wniesienia w przypadkach określonych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
20. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu konkursu w całości i zobowiązaniem uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad.
21. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn.
22. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Biura Obsługi Klienta w Białymstoku, ul. św. Mikołaja 1, a także na stronie internetowej www.poranny.pl/prenumerata.
23. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w działalności Poczty Polskiej oraz firm kurierskich. Określony w regulaminie warunek przesłania lub dostarczenia kuponu konkursowego we wskazanym terminie uważa się za spełniony, gdy koperta w tym terminie znajdzie się w siedzibie redakcji.
24. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
25. W konkursie nie mogą brać udziału oraz otrzymywać nagród pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Wyłączenie to dotyczy także osób fizycznych i firm, będących stałymi współpracownikami Organizatora oraz członków ich najbliższych rodzin. Materiały reklamowo-promocyjne konkursu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

Czytaj więcej o:
  • prenumerata
  • prenumerata Kuriera Porannego
  • prenumerata Porannego
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie
zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych"
i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem
Najciekawsze artykuły
z Polska Press
Najciekawsze artykuły
z Polska Press
poranny24 Kliknij i wyślij nam swojego newsa!
Brak ankiety.

Kontakt z reklamą »

Kontakt z redakcją »

Kontakt z marketingiem »

Zadzwoń 0 800 127 048

Napisz maila:

Napisz na Gadu-Gadu: 7119394

Serwisy tematyczne

Serwisy społecznościowe

poranny.pl jest częścią grupy Polska Press
Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie zastrzega, iż rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów i materiałów zamieszczonych w portalu www.poranny.pl jest dozwolone wyłącznie z zachowaniem warunków korzystania z treści. Jakiekolwiek użycie treści wykraczające poza ww. warunki jest zabronione bez pisemnej zgody Polska Press i nabycia licencji. Sprawdź, w jaki sposób możesz uzyskać licencję na wykorzystanie treści.

Naruszenie tych zasad jest łamaniem prawa i grozi odpowiedzialnością karną.

- nota wydawnicza, zakup treści

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie. 2001-2015.